Witec

Witec ontwikkelt en vervaardigt hoogwaardige, technologische producten. We maken onder meer gepersonaliseerde medische implantaten waarmee gecompliceerde botbreuken sneller en beter herstellen.

Witec is gevestigd in Stadskanaal en is met ruim 100 medewerkers een succesvol en snelgroeiend bedrijf in de fijnmechanische techniek. Witec ontwikkelt, produceert en verkoopt technologisch toonaangevende producten en assemblages. Kenmerken daarbij zijn nauwkeurigheid, seriematigheid en strikte regelgeving of andere bijzondere criteria waaraan moet worden voldaan, zoals bijvoorbeeld reinheid. De hoofdmarkten waarop Witec zich richt zijn:
– De halfgeleiderindustrie
– De markt voor meet- & analyseapparatuur
– De verpakkingsindustrie
– De medische industrie

Witec heeft haar hoofdactiviteiten in vier divisies georganiseerd, te weten:
– Witec Precision : fijnmechanische onderdelen en hightech componenten
– Witec Motion : hightech systemen en inductieve modules
– Witec Medical : medische implantaten en instrumenten
– Witec Development : industriële productontwikkeling

Witec Medical is een onafhankelijk ISO 13485 gecertificeerd producent van medische implantaten en instrumenten. Witec Medical onderscheidt zich onder meer door de openheid die aan legal manufacturers wordt geboden om direct toezicht te houden op de productie waarvoor zij conform de MDR2020 productaansprakelijkheid dragen.

Gesteund vanuit Witec Development onderzoekt Witec Medical samen met haar opdrachtgevers op welke wijze zowel de functionaliteit als de maakbaarheid optimaal geborgd kunnen worden binnen de geldende wet- en regelgeving. Dit is wat Witec bedoelt met haar pay-off ’innovating together’: Witec stelt haar opdrachtgevers door innovatie en samenwerking in staat zich duurzaam te onderscheiden en voorop te lopen in hun markt. De persoonlijke samenwerkingsrelatie met legal manufacturers in combinatie met kennis van technologie maakt Witec Medical tot een unieke partner in de medische maakindustrie.

Witec werkt nauw samen met het UMCG en de RUG. Zo verzorgt Witec gastcolleges op het gebied van innovatie en ondernemerschap aan de RUG en biedt Witec stage- en afstudeerplaatsen aan studenten van de RUG. Met het UMCG wordt nauw samengewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe medische producten waarin technologie gebruikt wordt om een hogere kwaliteit van medische zorg tegen lagere kosten mogelijk te maken. Het achterliggende doel daarvan voor Witec is het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid voor de Noord-Nederlandse maakindustrie, waaronder voor mensen met afstand tot de technische arbeidsmarkt. Dit doet Witec vanuit haar kernwaarden innovatie, samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Om de snelle groei die de markt vraagt mogelijk te maken is Witec in 2012 een eigen bedrijfsopleiding voor praktijkgericht leren binnen de technische sector gestart. Witec ontving hiervoor in 2018 de OOM-Award voor het meest actieve leerbedrijf van 2018 en werd in 2019 verkozen tot onderneming van het jaar van de provincie Groningen.

 

Meer info

Stelmaker 7
9502 EG  Stadskanaal
The Netherlands

Eric Vos, CEO