UMCG 3D Lab

Patiënt-specifieke implantaten en protheses.

In het vakgebied van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) wordt veel gebruik gemaakt van 3D virtuele planning en daarbij horende technologie. Het gebruik van deze 3D technologie zorgt voor veiligere, snellere en meer accurate procedures en behandelingen. Tevens kan door de behandelaar 3D technologie worden ingezet om samen met de patiënt tot de beste keuzes te komen in een behandeling. Het UMCG 3D lab is vanuit de MKA-chirurgie geïnitieerd en het is dan ook dit specialisme dat de grootste bijdrage levert aan de continue doorontwikkeling van de technologie en veilige toepassing ervan.

Orthognatische Chirurgie

Kaakcorrecties, ofwel orthognatische chirurgie, worden volledig 3D virtueel voorbereid. De patiënt wordt in 3D gescand en er kunnen verschillende scenario’s worden uitgewerkt in de 3D virtuele omgeving. Op de millimeter nauwkeurig wordt de gewenste positie van het kaakdeel of de dentitie virtueel bepaald. Door het gebruik van 3D geprinte hulpstukken en fixatieplaatjes kan dit vervolgens in werkelijkheid ook exact zo bij de patiënt worden uitgevoerd.

Oncologische Chirurgie

Bij de behandeling van mondholte tumoren kan het soms nodig zijn bij een operatieve verwijdering van de tumor ook een deel van de kaak mee te nemen. In dit geval wordt altijd op basis van een 3D virtuele planning gewerkt. In deze planning wordt exact bepaald waar de tumor zich ten opzichte van het bot bevindt. Een in Groningen ontwikkelde methode maakt het mogelijk alle beeldvorming/scans (bijvoorbeeld CT en MRI-scans) te combineren in één 3D virtuele planning. Dit zorg voor meer zekerheid over waar de kaak het beste kan worden doorgenomen. Deze 3D technologie wordt ook ingezet om een patiënt specifieke reconstructieplaat te kunnen maken 

Meer info

Address :
UMCG
3D-lab BB70
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
https://3dLabgroningen.nl

Contact:
Max Witjes
Founder
info@3dLabgroningen.nl