Het SNN Open Innovatie Ecosysteem Personalised Implants begint!

Het ecosysteem van Personalised Implants streeft naar efficiëntie en effectiviteit in de optimalisatie van de gehele productieketen voor implantaten om gepersonaliseerde producten te leveren in een kortere tijd en met verbeterde infectiebestendige eigenschappen en een verhoogde functionaliteit. De komende jaren zullen fabrikanten en R&D-bedrijven in Noord-Nederland, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen samenwerken om innovatieve patiëntspecifieke oplossingen te ontwikkelen en te implementeren.

Het ecosysteem wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat in het Noorden wordt gecoördineerd door het SNN, met cofinanciering van Gemeente Groningen en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

The SNN Open Innovation Ecosysteem Personalised Implants starts!

The Personalised Implants ecosystem strives for efficiency and effectiveness in optimizing the entire implant manufacturing chain to deliver personalized products in a shorter time, with improved infection-resistant properties and increased functionality. In the coming years, manufacturers and R&D companies in the Northern Netherlands, the University Medical Center Groningen and the University of Groningen will work together to develop and implement innovative patient-specific solutions.

The ecosystem is made possible by the European Regional Development Fund (EFRO), which is coordinated in the North by SNN, with co-financing from the Municipality of Groningen and the Ministry of Economic Affairs and Climate.