Een nieuw innovatieproject gestart

27 October 2022

Het project beoogt de ontwikkeling van een weefselvriendelijke aanpak voor de verwijdering van 3D-geprinte mesh-steigers voorafgaand aan de implantatie van huidtransplantaten en kraakbeenimplantaten.

Het implanteren van biocompatibele materialen is niet nieuw, aan 3D printen van cellen en extracellulaire matrix wordt hard gewerkt en het kweken van vervangende organen lijkt daarmee binnen handbereik. Toch zijn er nog obstakels te overwinnen: Hoe kunnen weefsels op een robuuste en reproduceerbare manier geproduceerd worden? Weefselondersteunende materialen kunnen bijdragen aan de vorm en functie van het implantaat, maar wat als zulke objecten de functie van het orgaan hinderen? Of als ze niet oplossen in het lichaam van de patiënt? Bioplastics zijn natuurlijke polymeren die enzymatisch afgebroken kunnen worden. Wij willen van bioplastics ondersteundende structuren 3D printen die celhechting, deling, differentiatie en celrijping toestaan (Fig. 1). Deze ‘steiger’ is ontworpen om opgeofferd te worden: enzymen moeten de bioplasticsteiger op een weefselvriendelijke manier verwijderen waardoor een op maat gemaakt, functioneel implantaat

Dit project wordt geleid door het Kenniscentrum Biogebaseerde Economie (KCBBE) van de Hanzehogeschool, die een sterke basis heeft voor PHA-polymeerwetenschappen. Tot de projectpartners behoren:  Afdeling Pathologie en Medische Biologie het UMCG (Prof. Harmsen) met essentiële expertise in het vloeibaar maken van ECM en regeneratieve geneeskunde; de biofabricagegroep (Dr. Gosia Wlodarczyk-Biegun) die expertise inbrengt in weefsel/polymeer ‘mesh’ hybride materialen met behulp van melt electrowriting; bedrijf EV Biotech ontwerpt en creëert bacteriële celfabrieken en H&P Moulding levert bioplastic moulding faciliteiten terwijl het bekend is met GMP voor de productie van medische producten.

Fig 1 shows a microscope image of a 5 day old fine network of blood vessels grown in a scaffold composed of a hydrogel derived from skin (Harmsen lab) – intended to develop a new repair system to treat skin damage such as diabetic ulcers.

Meer info hier.

A new project started within Personalised Implants

The new project “More Science than Fiction: growing spare parts ex vivo” is going to investigate the use of bioplastics for production of 3D printed mesh scaffolds that support cell adhesion, proliferation, differentiation, and maturation (Fig. 1). These scaffolds, made with biocompatible and, importantly, biodegradable materials. The biodegradation will be exactly tuned by addition of specific enzymes, thereby removing the scaffold in a tissue friendly manner prior to implantation. This allows tailor made, functional, and ideally ‘self-only’ grafts to heal problematic skin wounds, developed, for example, by type 2 diabetes patients or to treat cartilage injuries in time preventing degenerative conditions such as osteoarthritis.

The project is led by the Knowledge Centre Biobased Economy (KCBBE) of the Hanze University of Applied Sciences (Dr. Jeroen Siebring) which has a strong foundation for biopolymer sciences. Project partners include:  the UMCG Department of Pathology and Medical Biology (Prof. Marco Harmsen) with essential expertise in generation of organ-derived extracellular matrix and regenerative medicine; the biofabrication group (Dr. Gosia Wlodarczyk-Biegun) of the RUG ZIAM Institute which brings expertise in tissue and polymer mesh hybrid materials using melt electrowriting; and the regional companies EV Biotech which designs and creates bacterial cell factories and H&P Moulding which provides bioplastic moulding facilities and GMP experience for production of medical grade products.

Fig 1 shows a microscope image of a 5 day old fine network of blood vessels grown in a scaffold composed of a hydrogel derived from skin (Harmsen lab) – intended to develop a new repair system to treat skin damage such as diabetic ulcers.

More information are available here.